Hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh

TẤT CẢ CÁC DANH MỤC SẢN PHẨM
 • Glass square food container 360ml LJ-0655

  Hộp đựng thực phẩm hình vuông thủy tinh 360ml LJ-0655

  Hộp đựng thức ăn hình vuông bằng thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn và tốt cho sức khỏe, cũng như dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass square food container 550ml LJ-0656

  Hộp đựng thực phẩm vuông thủy tinh 550ml LJ-0656

  Hộp đựng thức ăn hình vuông bằng thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn và tốt cho sức khỏe, cũng như dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass square food container 700ml LJ-0657

  Hộp đựng thực phẩm hình vuông thủy tinh 700ml LJ-0657

  Hộp đựng thức ăn hình vuông bằng thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn và tốt cho sức khỏe, cũng như dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass round food container 420ml LJ-0658

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh 420ml LJ-0658

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn cho sức khỏe và cũng dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass round food container 800ml LJ-0659

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh 800ml LJ-0659

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn cho sức khỏe và cũng dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass round food container 950ml LJ-1039

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh 950ml LJ-1039

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn cho sức khỏe và cũng dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass round food container 620ml LJ-1040

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh 620ml LJ-1040

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn cho sức khỏe và cũng dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass round food container 400ml LJ-1041

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh 400ml LJ-1041

  Hộp đựng thực phẩm tròn thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn cho sức khỏe và cũng dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass rectangle food container 330ml LJ-0650

  Hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật bằng thủy tinh 330ml LJ-0650

  Hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật bằng thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng vật liệu thực phẩm chất lượng cao, an toàn và tốt cho sức khỏe, cũng rất dễ vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass rectangle food container 550ml LJ-0651

  Hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật bằng thủy tinh 550ml LJ-0651

  Hộp đựng thực phẩm hình chữ nhật bằng thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng vật liệu thực phẩm chất lượng cao, an toàn và tốt cho sức khỏe, cũng rất dễ vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.  
 • Glass square food container 360ml LJ-1038

  Hộp đựng thực phẩm hình vuông thủy tinh 360ml LJ-1038

  Hộp đựng thức ăn hình vuông bằng thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn và tốt cho sức khỏe, cũng như dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.
 • Glass square food container 550ml LJ-1037

  Hộp đựng thực phẩm hình vuông thủy tinh 550ml LJ-1037

  Hộp đựng thức ăn hình vuông bằng thủy tinh LONGSTAR, được làm bằng chất liệu thực phẩm cao cấp, an toàn và tốt cho sức khỏe, cũng như dễ dàng vệ sinh. Nó có thể được làm nóng trong lò vi sóng, cũng có thể được sử dụng trong lò nướng; Nó với độ kín tốt, vòng đệm với bốn mặt được niêm phong tốt.